Synchroon.spot

Kijk en oordeel (niet)

“Het is bijna onmogelijk om niet te worden wie de anderen denken dat je bent” (G.G. Marquez)

gelijk en zo verschillend

In Synchroon dragen drie individuen dezelfde kledij terwijl ze dezelfde bewegingen maken. Ze staan tentoongesteld op een platform en dwingen de toeschouwers tot kijken en vergelijken. Wie van hen zou het gelukkigst zijn? Wie is de armste? Wie zou een tattoo hebben? En wie heeft er ooit een fiets gestolen? De toeschouwer kiest. Wat deze keuze beïnvloedt, is bij iedereen anders. Maar iedereen kiest, om een bewuste of onbewuste reden. Je vult het verhaal achter een persoon in nog voor je met hem gesproken hebt en vormt ongewild een mening over iedereen die je te zien krijgt.

welke rol speel jij? – doe de zelftest

Hoe wij ons gedragen in een groep of in een openbare ruimte tussen anderen, heeft vooral te maken met hoe wij willen dat anderen ons zien. Sociologen zeggen dat mensen in groep steeds een rol op zich nemen. Zo heb je leidersfiguren, volgers, veelpraters, taakgerichte groepsleden, zorgende groepsleden enz. De combinatie van de individuele kenmerken van een persoon en de interactie met de groep zorgt ervoor dat mensen een bepaalde rol gaan opnemen of toebedeeld krijgen. Zo weet je op wie je kan bouwen en wat je van iemand mag verwachten. Een rol bestaat uit meerdere gedragselementen, waarvan non-verbaal gedrag, zoals houding, een zeer belangrijk deel uitmaakt. De Roos van Leary is een test om uit te zoeken welke rol jij in groep opneemt. Durf jij de test aan? Vul alles eerlijk in.  https://www.123test.nl/leary/

Synchroon speelt met onze voeten

Sociale psychologie is de wetenschappelijke studie naar hoe menselijke gedachten, gevoelens en gedragingen worden beïnvloed door anderen. Ze onderzoekt bijvoorbeeld hoe stereotiepe beelden over groepen in de samenleving tot stand komen en ons concrete gedrag beïnvloeden. In Synchroon wordt hiermee gespeeld. De stereotypen over  wit-zwart en man-vrouw of over uiterlijkheden zoals een ruige baard of stoere spieren worden in de verf gezet en bevraagd. De drie dansers doen dezelfde dingen en toch oordelen we anders bij elk van hen, net omdat die stereotypen ingebakken zijn in onze cultuur, in ons denken. Niet alleen stereotypen, ook onze persoonlijke ervaringen, verwachtingen en onze culturele of sociale achtergrond zorgen ervoor dat wij oordelen. Synchroon probeert het publiek in de war te brengen door met deze verwachtingspatronen te spelen. Lukt het je als toeschouwer om te kijken zonder te oordelen? Als je je blik wil verruimen, zal je je oordeel moeten opschorten.