Synchroon.spot

In de klas

VOORAF

synchroon (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord): gelijktijdig

Synchroon is een zeer fysieke voorstelling. In een decor van geluids- en teksfragmenten zie je drie dansers synchroon bewegen. Op dat synchroon bewegen hebben ze ontzettend hard moeten oefenen. Dagen en uren aan repeteren en tellen, gingen hieraan vooraf.

Klik eerst op ‘De straat op’ en ‘Foley art’ voor meer informatie over de voorstelling. Laat je nadien onderdompelen in de wereld van Synchroon via verschillende opdrachten.

1 Een oefening in observeren

 • Zet je ergens op de speelplaats.
 • Observeer de leerlingen rondom je. Kijk grondig naar hoe ze bewegen, staan en kijken.
 • Kies vier handelingen die je kan kopiëren (bvb.: in je haar krabben, broek optrekken, hand opsteken, glimlachen).
 • Zet de vier handelingen achter elkaar, bepaal zelf de volgorde.
 • Je hebt nu een bewegingsfrase of een bewegingszin. Herhaal de frase tot je ze goed onder de knie hebt.
 • Tijd om te experimenteren: je gebruikt nog steeds dezelfde frase maar je voegt er variaties aan toe.
  -> Speel met tempo: doe je het zo snel of zo traag mogelijk? Of één handeling traag en de rest snel?
  -> Speel met klein en groot: hoe hard kan je een beweging uitvergroten?
  -> Voeg een herhaling toe: herhaal je één handeling of de hele frase (zoals een loop)?
 • Kies twee of drie variaties en leg je bewegingsfrase opnieuw vast.
 • Vorm een duo en plak de twee frases aan elkaar. Oefen een paar keer en doe dit zo synchroon mogelijk. Probeer het nadien ook eens met vier, zes of de hele groep.

Optie: in plaats van op de speelplaats, is het ook fijn om op openbare plekken te observeren. In het station, op straat, in een winkelcentrum …

2 Wijs de weg!

 •  Bekijk het filmpje en bespreek kort wat je ziet

 • Zet je per twee. De ene vraagt de weg, de andere legt de weg uit (gebruik je fantasie, het mag ook een fictieve plek zijn).
 • Leg de weg opnieuw uit, gebruik nu je hele lichaam om jezelf te verduidelijken. Elke instructie is een nieuwe beweging. De persoon die luistert, doet de bewegingen mee.
 • Zet muziek op. Je doet het nog een keer maar zonder tekst.
 • Experimenteer nu zoals de dansers in het filmpje met de bewegingen.
  -> snel – traag
  -> klein – groot – overdreven groot
  -> synchroon – asynchroon
  -> herhalingen


 3 Foley fight

In Synchroon staan alle bewegingen op tel. De dansers moeten dus voortdurend tellen in hun hoofd. Ondervind aan de lijve hoe moeilijk dit is.

 • Bekijk het filmpje. Je ziet de dansers ‘nepvechten’. Ze proberen hun vechtbewegingen zo goed mogelijk te laten samenvallen met het geluid.

 • Beluister het geluidsfragment. Let op de metronoom die de tellen aangeeft (80 beats per minuut, de dansers in Synchroon volgen dezelfde maat).
 • Het schema hieronder toont je drie keer acht tellen. Je ziet op welke tel je een gevechtsgeluid hoort. Beluister het geluidsfragment opnieuw terwijl je het schema volgt.

 • Ga per twee of per drie staan en bedenk verschillende ‘moves’ bij de gevechtsgeluiden. Let wel: dit is een oefening in nepvechten. Je doet dus zo goed mogelijk alsof.
 • Probeer om je bewegingen exact te laten samenvallen met het geluid.
 • Toon het aan elkaar.

 

ACHTERAF

Ga eerst naar  ‘Kijk en oordeel (niet)’.

Bovenstaand filmpje toont een sociaal experiment, enkele jaren geleden uitgevoerd in een park in de Verenigde Staten. Drie mensen proberen bij klaarlichte dag en onder het oog van voorbijgangers een fiets te stelen. Wie probeert hen tegen te houden? Welke fietsendief krijgt gelukwensen en wie riskeert dat de politie erbij gehaald wordt? Het stelen van de fiets krijgt een heel andere invulling naargelang wie het doet en in welke context het zich situeert.

Bekijk samen het filmpje en start een gesprek aan de hand van volgende vragen:

 • Wat zie je?
 • Wat vind je van de reacties van de mensen?
 • Hoe zou je zelf reageren als je dit op straat ziet gebeuren?
 • Wat vind je van deze uitspraken:
  – een eerste indruk gaat nooit meer weg
  – de grootste ziekte is ons denken
  – positieve discriminatie is even erg als negatieve discriminatie
  – je kan niet altijd neutraal zijn
  – oordelen gaat niet over anderen, maar over wie je zelf bent