Oresteia.spot

Wie is wie

Hier zie je de verschillende personages uit Oresteia.


Complexe familiebanden

Het verhaal van Orestes is niet alleen een groot verhaal over onze maatschappij, het is ook een verhaal over een familie die uit elkaar valt.

Als je het verhaal bestudeert kan je elk standpunt begrijpen en heeft niemand het grote gelijk in handen. Misschien is het daarom dat het verhaal al duizenden jaren blijft inspireren.

Die vijandigheid wordt symbolisch weergegeven door het beeld van de oudermoord. Voor jongens is dat de vadermoord, psychologen noemen dat het Oedipus-complex, naar de Griekse mythe van Oedipus. Voor meisjes richten de moordgevoelens zich op de moeder, ze voelen zich aangetrokken tot de vader. Dit is het Elektra-complex, geïnspireerd op het verhaal van de Oresteia.

Hier zie je de stamboom en de familie van Orestes en alle goden die mee betrokken zijn in dit epos. Valt het je op dat sommige acteurs ook de goden worden en veranderen van rol?