King Lear.spot

Wie is wie?

King Lear in een notendop

Er is één belangrijke verhaallijn in King Lear: zal zijn rijk blijven bestaan of wordt het opgedeeld vanwege de machtswellust van een aantal personen?

King Lear is een oude koning. Zijn oudste dochter, Goneril, is getrouwd met Albany. Zijn tweede dochter, Regan, is getrouwd met Cornwall. Zijn jongste dochter én oogappel Cordelia is voorlopig nog vrijgezel.

King Lear wil zijn rijk onder zijn drie dochters verdelen. Maar dan moeten ze wel aan hun vader bewijzen waarom ze zoveel van hem houden. De twee oudste dochters doen dat maar de jongste heeft geen zin om haar vader te vleien. Ze houdt gewoon van hem, zonder al dat geslijm. King Lear is woest en onterft haar onmiddellijk. Hij verbant Cordelia en verdeelt het Rijk onder zijn twee andere dochters.
Maar niet lang nadat hij afstand doet van zijn troon, ontdekt hij dat Goneril en Regan hem verraden hebben.
Ook tussen Gloucester, Lears hofdienaar, en zijn kinderen wringt het. Zijn bastaardzoon Edmund is heel jaloers op zijn halfbroer Edgar. Hij probeert zijn broer en zijn vader uit elkaar te drijven. De spanningen in het Rijk lopen hoog op. Familierelaties worden op de spits gedreven. Wat overblijft is een gebroken land.

Klik en zoom voor een handig overzicht!