King Lear.spot

Stemtest

Deze stemwijzer brengt je tot bij één of meerdere personages uit King Lear.
Bij wie sta jij het dichtst wat betreft jouw politieke voorkeur?
Wie van hen draagt dezelfde politieke ideeën uit?
Doe de test en lees je uitkomst.

Let op, de politieke voorkeuren van de personages hebben niets te maken met hun karakter.
Je hoeft 
je dus geen zorgen te maken wanneer je uitkomt bij één van de moordlustige personages. Daaraan valt sowieso niet te ontsnappen in de stukken van Shakespeare.

Simon De Vos heeft de politieke situatie in King Lear vertaald naar de Europese Unie, al blijft hij dit het Rijk noemen, zoals in de oorspronkelijke tekst. Om de quotes in de test herkenbaar te maken, wordt er naar Europa gerefereerd, niet naar het Rijk.

0%

Het referendum is geopend. Uw stem telt mee. All in favor say "Aye".

Alle Europese landen moeten samen één munt delen.

Geef elke burger spreekrecht, zodat iedereen kan meebeslissen over wetten.

Je kan geen verandering doorvoeren door enkel de politieke leiders te veranderen. Je moet het hele systeem door elkaar schudden en vanaf nul opnieuw beginnen.

Je moet met respect voor wat al is opgebouwd in Europa, verder bouwen aan verandering.

Er moet meer geld gaan naar controles op het correct uitvoeren van de wetten rond dierenmishandeling in de voedselindustrie.

Controles aan de grenzen maken de problemen van reizen, wonen of werken waar je wil, groter in plaats van kleiner.

Een verenigde Unie zoals Europa zorgt voor stabiliteit en welvaart.

Dat de macht van de koning zomaar overgegeven wordt van ouder op kind is oneerlijk. Ook die functie zou moeten verkozen kunnen worden.

Politici bestaan uit oude mannen in grijze pakken die de geur van de straten zijn vergeten.

Echte democratie bestaat niet meer. Verkiezingen zijn corrupt en de burgers worden nooit écht gehoord.

Een radicaal idee zoals 'elke burger hetzelfde basisloon’ is zeker het onderzoeken waard.

Een referendum is pas echt democratisch. Op die manier zou alles moeten kunnen gestemd worden.

Niets zo heerlijk om af en toe iets schandaligs illegaals te doen.

Elk land moet zelf kunnen beslissen over wie er wel of niet het land binnenkomt.

We moeten de landsgrenzen volledig hertekenen. We maken een vijftigtal regio’s die ongeveer evengroot zijn en die een gelijkaardige cultuur hebben, zoals eenzelfde gastronomie of eenzelfde taal: cultuurregio’s.

We moeten de landsgrenzen net opnieuw versterken en zelfs onze oude munt terug invoeren, zodat de verschillende Europese landen concurrentieel kunnen worden met elkaar.

We moeten de grenzen in Europa openstellen en een gelijkheid in alle landen nastreven: gelijke sociale voorzieningen, gelijke pensioenen, gelijke ziektekostenverzekeringen, gelijke werkloosheidsuitkeringen, eenzelfde rechtssysteem, eenzelfde kiessysteem en transnationale kieslijsten.

Van een bailout (een lening voor een land in financiële moeilijkheden) worden alleen de banken terug rijk, nooit de burgers.

Laten we de krachten bundelen en een Europa vormen met de landen die vooruit willen, die er de middelen voor hebben en economisch gezond zijn.

Het is oneerlijk dat in de politiek één man of één partij een beslissing kan nemen die gevolgen heeft voor een heel land of voor een hele natie.

Als je vrijheid opgeeft voor veiligheid, ben je verloren. Politie en militairen op elke hoek van de straat, maken de buurt misschien veiliger maar je vrijheid wordt er door beperkt.

Als we nog in vrijheid willen leven, moeten we de veiligheid garanderen door politie en militairen op straat te behouden.

Stemwijzer Referendum
Lear/Gloucester/Kent

Jouw stemgedrag sluit het meest aan bij de oude garde, de mede-oprichters van het Rijk. Voor hen zijn duidelijke regels en structuren de basis van een goed bestuur. Respect voor voor wat is opgebouwd en voor de mensen die dat deden, dragen zij hoog in het vaandel. Zij willen boven alles het Rijk behouden zoals het is opgericht. Ze beseffen dat niet alles altijd even vlot loopt, maar schrijven dat vooral toe aan een foute of negatieve communicatie. Zij zijn zeer plichtsbewust en trouw. Simon De Vos schreef de tekst van deze personages met in zijn achterhoofd politici of mensen als Jean-Claude Juncker en Herman Van Rompuy.
Regan & Cornwall

Jouw stemgedrag sluit het meest aan bij Regan en Cornwall, de jonge generatie die af wil van het Rijk en opnieuw wil beginnen als aparte staat. Hun ideeën zijn ultra-liberaal. Voor hen is economische vrijheid het hoogste goed. Zij zouden liefst van al een nieuw Rijk oprichten met de deelstaten die economisch gezond en sterk zijn. Als iedereen de vrije markt zijn werk laat doen, kan een land groeien en welvarend worden. Simon De Vos schreef de tekst van deze personages met in zijn achterhoofd politici of mensen als Jean Marie Dedecker, Mark Rutte, maar bijvoorbeeld ook Peter Brabeck, de ceo van Nestley, die zegt dat water geen basisrecht is.
Goneril & Albany

Jouw stemgedrag loopt gelijk met de vaderlandsliefde van Goneril en Albany, de jonge generatie die boven alles hun eigen cultuur en hun eigen volk wil beschermen . Zij dragen traditie en eigenheid hoog in het vaandel. Zij gaan liever apart verder, met streng gesloten grenzen, dan samen in een Rijk waar alle grenzen zonder controle openstaan en verschillende gevaren vrij spel kunnen geven. Simon De Vos schreef de tekst van deze personages met in zijn achterhoofd politici of mensen als Marine Le Penn, Victor Orban, Nigel Farage, Thiery Baudet …
Cordelia & Edgar

Jouw stemgedrag sluit het meest aan bij de jonge, radicale vernieuwers Cordelia en Edgar. Zij willen vechten voor het behoud van de eenheid in een verenigd Rijk, maar zij willen de structuren en het bestuur grondig veranderen. Zij willen een echte burgervertegenwoordiging, geen politici die enkel gaan voor macht en te ver staan van de mensen in de straat. Zij durven de democratie grondig te herdenken en stellen alles in vraag, maar steeds met een grotere eenheid voor ogen. Zij willen de grenzen nog meer openstellen, of zelfs in vraag stellen. Zij durven ideeën als hetzelfde basisloon voor iedereen en directe inspraak van de burgers serieus te onderzoeken. Simon De Vos schreef de tekst van deze personages met in zijn achterhoofd politici of mensen als Ulrike Guérot, die onderzoek heeft gevoerd naar cultuurstaten, of aan David Van Reybroeck, die met zijn G1000 burgers directe inspraak wou geven.
Edmund

Jouw stemgedrag sluit het meeste aan bij Edmund. Maar helaas kan je dit niet meteen linken aan een politiek figuur. Hij heeft lak aan politiek. Het liefst van al blaast hij alles op of laat hij iedereen elkaar afmaken. Hij kijkt toe van aan de zijlijn en heeft commentaar op alles en iedereen.

 

 

Maak de balans op

  • Welk resultaat heb je behaald? Herken je jezelf?
  • Vergelijk je resultaat met de andere mogelijke personages hieronder.
  • Ben je tevreden over je uitkomst?
  • Ga in debat met een aantal anderen die de stemtest ook hebben doorlopen.
  • Welke stellingen zijn jullie bijgebleven? Kunnen anderen je overtuigen je mening te herzien?