King Lear.spot

Handige communicatie

De personages speechen, discussiëren en debatteren over de politieke situatie in het Rijk en over hoe het nu verder moet. Behouden ze de eenheid van het Rijk of splitsen ze het op? Net zoals in de politieke wereld vandaag de dag, worden er in King Lear wetten gestemd, vindt er een referendum plaats en nemen de personages beslissingen die alle burgers aanbelangen.

Denk even aan de verkiezingsdebatten in België of de presidentsverkiezingen in Amerika. Een speech is misschien wel het belangrijkste wapen van een politicus om kiezers voor zich te winnen. Hoe overtuig je het publiek van je gelijk? Je kan op papier een heel goede speech hebben maar als je die niet weet over te brengen, heb je er niets aan. Uit onderzoek blijkt dat kiezers hun mening niet alleen baseren op wat ze zien maar ook op wat ze horen. Zo komen politici die meer handgebaren gebruiken, overtuigender over dan politici die weinig handgebaren gebruiken.

Speech now!

 1. Zet je per twee. Lees de speech van Lear hieronder.
 2. Maak van je duo één persoon.
  Beslis wie welke rol krijgt: de stem of de handen?
 3. De persoon die ‘de stem’ speelt, leest de speech voor. De persoon die ‘de handen’ speelt, zorgt voor de gebaren. Tip: Dezelfde kleur van kleren helpt
 4. Tijd om te experimenteren: ‘de stem’ start met het lezen van de speech hieronder, ‘de handen’ verzinnen op het moment zelf de juiste gebaren.
 5. Duid nu in elke zin 1 à 2 woorden aan waarbij je een handgebaar vastlegt.
 6. Oefen samen het stukje speech opnieuw. Voor wie ‘de stem’ speelt is het leuk om te variëren in intonatie (denk aan: het gebruiken van klemtonen, pauzes inlassen, zacht & hard, met of zonder accent)
  Tip: Maak het maar lekker dramatisch en grotesk!
 7. Toon de verschillende speeches aan elkaar. Welke stem-hand-combinaties doen wonderen?

OPTIE: Schrijf nu zelf een korte speech over wat er in de school moet veranderen, over hoe je dat zou aanpakken en waarom het publiek voor jou moet kiezen.
Bv. ‘Er moet dringend een warme maaltijd voorzien worden tijdens de lunchpauzes. Iedere middag, iemand anders zijn  lievelingsgerecht!’ of  ‘Schooluren moeten herbekeken worden aan de hand van de concentratieboog van de leerlingen: om 10u beginnen ipv om 9u!’

 

Lear speecht

Vrienden, collega’s

Ik heb lang nagedacht over het Rijk

Over de toekomst van ons Rijk maar ook over het verleden

Twee eeuwen lang zijn we er alleen maar op vooruit gegaan

Nergens ter wereld verdient de gemiddelde burger meer dan hier

Nergens ter wereld heeft de burger zoveel voorzieningen

Nergens ter wereld heeft de burger zoveel vrije tijd

Nooit is met zo weinig middelen de democratie, welvaart en stabiliteit bevorderd als in ons Rijk!
Maar die mooie grote veranderingen zorgen ook voor verwarring.

En verwarring voedt angst, eenzaamheid en het gevoel van verlies van controle.

Een rijk houdt zich in beweging zolang het er in slaagt zichzelf te transformeren.

Laten we de wereld met iets nieuws verrassen!