Play!.spot

Are we HUMAN or are we DANCERS

Tijdens de repetities werd er veel gespeeld en gesport.
De dansers onderzochten de dunne lijn tussen sport, spel en dans.
Wanneer ben je een spel of sport aan het uitbeelden? Wanneer wordt het een dans?
Choreograaf Karolien Verlinden ziet dans in bijna alles wat met beweging te maken heeft.

Wat zie jij? Is dit dans of sport? En waarom? Welke sport hebben ze gekozen denk je?

OPDRACHT: VAN CONCREET NAAR ABSTRACT

Kogelstoten? Hordelopen? Voetbal? Basket? Golf? Kies één sport. Welke bewegingen maak je als je deze sport speelt? Kies er één of twee typerende bewegingen uit: wat gebeurt er als je deze achter elkaar blijft herhalen, gaat versnellen, vertragen of achterwaarts doet? Experimenteer met deze bewegingen en verken de dunne lijn tussen sport en dans. Gaat je sportbeweging er als een danschoreografie uitzien?

1-2-3-4-5-6-7-8

Tijdens het dansen wordt steeds in herhaling tot 8 geteld. Dit is om het ritme aan te geven. Pas deze telling toe op je beweging. Ondersteunt het je choreografie?

OPDRACHT: VAN ABSTRACT NAAR CONCREET

Bekijk deze patronen. Kies er een uit. Kan jij vanuit deze schematische voorstelling een spel bedenken?