Niets.spot

De berg van betekenis

Pierre Anthon verkondigt in  Niets  dat hij vindt ‘dat er niets van betekenis is’. Zijn klasgenoten trachten hem van het tegendeel te overtuigen. Samen maken ze een ‘Berg van betekenis’.

Onderzoek hoe voorwerpen betekenis hebben of krijgen en maak jullie eigen ‘Berg van betekenis‘. Kies tussen een persoonlijk of intuïtief startpunt.

Persoonlijk startpunt

Kies een voorwerp uit dat je belangrijk vindt. Leg alle voorwerpen op een hoop en

kijk ernaar.

Welke indruk geeft deze verzameling?

Wat heb je waar gelegd en waarom?

Kan je de voorwerpen rangschikken (volgens kleur, waarde, grootte, prijs …) ?

Intuïtief startpunt

Kies een aantal willekeurige voorwerpen uit en leg ze samen.

Hoe belangrijk zijn deze voorwerpen? Welke zijn overbodig en welke absoluut niet?

Rangschik deze voorwerpen van minst naar meest betekenisvol.

Op basis waarvan maak je je keuzes? 

Kan iets dat eerst geen betekenis had wel betekenis krijgen? 

Heeft iets wat voor jou betekenis heeft ook betekenis voor een ander? 

Doe je meestal mee met de groep of durf je er tegenin gaan? 

Stel dat je deze hoop spullen zou moeten afstaan aan hetpaleis, lukt dat?

Kan je iets wat je dierbaar is afstaan en wat als dat echt moet?