Kunstendag voor Kinderen.spot

#2 THEATER ZONDER GRENZEN

 

Kunstenaars en creatievelingen breken vaak de ‘code’ van wat we normaal vinden.

Als ze dat niet doen, blijft alles gewoon hoe het was en wordt kunst voorspelbaar en saai.

Code = een afspraak die gemaakt wordt tussen een groep mensen, meestal om de orde te bewaren.

Bijvoorbeeld: de acteurs staan op het podium, het publiek zit in de zaal.

 

Mette Edvardsen is kunstenaar. Ze is choreograaf en maakt performances. Ze is Noors en woont in Brussel.

Performance = kunstvorm die elementen van theater, muziek en beeldende kunst combineert.

Mette heeft de voorstelling ‘Every now and then’ gemaakt.

Dit theaterstuk speelt zich niet af in een theaterzaal maar in een boek!

Het publiek kan zelf kiezen hoelang elke scène duurt en kiest zelf de volgorde van de scènes uit.

Met haar logboek van theaterscènes heeft Mette dus een paar ‘codes’ van het theater overtreden.

 

 

Nu de theaterzalen weer toe zijn, hebben we nog meer nood aan andere kunstvormen, zoals die van Mette. Maak jij ook je eigen theaterboek?

 

Hoe doe je dit? 

1. Zoek een aantal eenvoudige decorstukken. (bv: een stoel, een tafel, een broer…)

2. Maak een eenvoudig decor. (bv: je broer zit op de stoel)

3. Maak er een foto van.

4. Verander iets in het decor. (bv: een tafel naast de stoel)

5. Maak opnieuw een foto.

6. Verander iets anders. (bv: je moeder staat kwaad naast je broer)

7. Maak op deze manier vijf eenvoudige theaterfoto’s en druk ze af.


Zin in meer?

  • Laat mensen naar je theaterstuk kijken.
  • Leg de foto’s in een willekeurige volgorde en laat je publiek naar de scènes kijken.
  • Laat hen zelf het verhaal verzinnen, luidop!
  • Luister naar de verschillende verhalen.
  • Misschien is iemand het niet eens met wat de anderen vertellen? Misschien wil iemand twee scènes van plaats verwisselen?
  • Schrijf het verhaal dat jouw publiek verzonnen heeft op.